home
Strona Główna
Change version

W związku ze zmianą lokalizacji Biura Konwentu Dziekanów od dnia 22 czerwca 2015 r. zmianie uległy dane kontaktowe.

Nowy adres Biura Konwentu Dziekanów:

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

tel: + 48 261 879 935, fax: +48 261 873 259

 

 

Od dnia 22 czerwca 2015 r. obsługę kancelaryjną Biura Konwentu Dziekanów prowadzi Dowództwo Garnizonu Warszawa.

 

 

Dyrektor Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów - płk Marian BABUŚKA
+48 261 879 925

Dziekan Korpsusu Oficerów Zawodowych MON - kmdr Wiesław BANASZEWSKI
+48 261 879 926

Sekretariat - Pani Marta ROMANOWICZ
+48 261 879 935

 

NSR
WP-GO