home
Aktualności
Change version
Nowy Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Specjalnych.
22.07.2016

W dniu 30.06.2016 r. podczas Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Specjalnych, w wyniku wyborów uzupełniających Dziekanem KOZ Wojsk Specjalnych wybrano płk Grzegorza PIOTROWSKIEGO.
Wystąpienie Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
21.07.2016

Prezez Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Mieczysław MIKRUT zwrócił się do organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych o pomoc finansową.
Spotkanie Przewodniczącego Organów Przedstawicielskich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
14.07.2016

W dniu 14.07.2016 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad SZ gen. bryg. dr. Jarosława KRASZEWSKIEGO z Przewodniczącym Prezydium Organów Przedstawicielskich płk Marianem BABUŚKĄ.
Konwent Dziekanów Korpsusu Oficerów Zawodowych instytucją opiniującą projekty aktów prawnych.
12.07.2016

W Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się Decyzja Nr 220/MON z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, która uwzględnia Konwent Dziekanów jako instytucje opiniującą akty prawne.

znaleziono: 36 wiadomości na 9 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - >>>

NSR
WP-GO