home
Nowe dane kontaktowe
Change version

Od 15 lipca 2016 roku ulega zmianie adres e-mail Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Nowe dane kontaktowe:

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

e-mail: konwentdziekanow@ron.mil.pl

tel: + 48 261 879 935, fax: +48 261 873 259

 

Korespondencję elektoriczną prosimy kierować na nowy adres e-mail: konwentdziekanow@ron.mil.pl.
Poprzedni adres e-mail funkcjonować będzie do 31 grudnia 2016 roku.

 
Obsługę kancelaryjną Biura Konwentu Dziekanów prowadzi Dowództwo Garnizonu Warszawa.


Dyrektor Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów
+48 261 879 925

Dziekan Korpsusu Oficerów Zawodowych MON
+48 261 879 926

Sekretariat
+48 261 879 935

NSR
WP-GO