home
Archiwum 2011
Change version
WAM: Od nowego roku świadczenie mieszkaniowe zwolnione będzie z podatku od osób fizycznych.
07.11.2011

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski: Świadczenia pieniężne (w tym świadczenie mieszkaniowe) wypłacane żołnierzom zawodowym przez WAM od 01.01.2012 r. będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski: Świadczenia pieniężne  (w tym świadczenie mieszkaniowe) wypłacane żołnierzom zawodowym przez WAM od 01.01.2012 r. będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oznacza to, że dotychczasowa przysługująca żołnierzowi kwota świadczenia brutto od 01.01.2012r. będzie kwotą przelewaną na konto. To ważna i korzystna zmiana dla wszystkich żołnierzy korzystających z wymienionych świadczeń.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 47c  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2012 r. będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych następujące świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom zawodowym przez Wojskową Agencję Mieszkaniową:
  • świadczenie mieszkaniowe,
  • świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego,
  • zryczałtowany ekwiwalent za rezygnację z prawa do zamieszkiwania,
  • koszty wymiany lub remontu wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater,
  • koszty remontu kwatery z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa


NSR
WP-GO