home
Konwent Dziekanów
Change version

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) określiło warunki oranizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

W dniu 5 grudnia 2013 r. zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w organach przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem było Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, które odbyło się w Warszawie. W wyniku wyboru oficerów ukonstytuował się:

 

Konwent Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych

 

 
Przewodniczący
Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych


płk Marian BABUŚKA

adres służbowy:
Biuro Konwentu Dziekanów
00-909 Warszawa, pl. Piłsudskiego 4
tel: +48 261 879 925, fax +48 261 873 259
kom: 0 601-398-996
konwent@wp.mil.pl

 

 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Ministerstwa Obrony Narodowej
 
Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów

kmdr Wiesław BANASZEWSKI


adres służbowy:
Biuro Konwentu Dziekanów
00-909 Warszawa, pl. Piłsudskiego 4
tel: +48 261 879 926, fax +48 261 873 259

kom: 0 607-279-083
konwent@wp.mil.pl

 

 

 
 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych

płk Czesław WIELICZKO

adres służbowy:
01-783 Warszawa - Cytadela 86, ul. Dymińska 13
tel: +48 261 877 162
kom: 0 606 918 308
dziekan.wl@army.mil.pl

 

 
 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Sił Powietrznych


mjr Mirosław MODRZEJEWSKI


adres służbowy:
01-783 Warszawa - Cytadela 86, ul. Dymińska 13
tel: +48 261 875 851
kom: 0
519 038 046

 
 

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych

 

 
 

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Marynarki Wojennej RP

kmdr por. Adam CHROSTOWSKI


kom. 501 052 670

dziekankomw@op.pl

 

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych


kmdr por. Dariusz DĘBSKI


adres służbowy:

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
85-915 BYDGOSZCZ, ul. Dwernickiego 1
tel. (52) 378 6 314, CA MON 261 416 314
kom. 721 890 055
iwspsz.dziekan@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO