home
Konwent Dziekanów
Change version

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) określiło warunki oranizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

W dniu 5 grudnia 2016 r. zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w organach przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem było Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, które odbyło się w Warszawie.

W wyniku wyboru ukonstytuował się:

 

Konwent Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
w kadencji 2017 - 2019

 

Przewodniczący
Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych


kmdr Wiesław BANASZEWSKI

 
 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Ministerstwa Obrony Narodowej


płk Zbigniew GUZOWSKI

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych

 
 
 
 

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Sił Powietrznych


ppłk Krzysztof JEWGIEJUK

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Marynarki Wojennej RP

kmdr Andrzej DOLECKI
 
 


Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych


płk Grzegorz PIOTROWSKI

 

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych


ppłk Waldemar CZAPLICKI

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO