home
Konwent Dziekanów
Change version

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) określiło warunki oranizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

W dniu 5 grudnia 2013 r. zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w organach przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem było Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, które odbyło się w Warszawie. W wyniku wyboru oficerów ukonstytuował się:

 

Konwent Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
w kadencji 2014 - 2016

 

 
Przewodniczący
Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych


płk Marian BABUŚKA

adres służbowy:
Biuro Konwentu Dziekanów
00-909 Warszawa, pl. Piłsudskiego 4
tel: +48 261 879 925, fax +48 261 873 259
kom:  601-398-996
konwentdziekanow@ron.mil.pl

 

 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Ministerstwa Obrony Narodowej
 
Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów

kmdr Wiesław BANASZEWSKI


adres służbowy:
Biuro Konwentu Dziekanów
00-909 Warszawa, pl. Piłsudskiego 4
tel: +48 261 879 926, fax +48 261 873 259

kom:  607-279-083
konwentdziekanow@ron.mil.pl

 

 

 
 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych
od 29 października 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.

płk Czesław WIELICZKO

adres służbowy:
01-783 Warszawa - Cytadela 86, ul. Dymińska 13
tel: +48 261 877 162
kom:  606 918 308
dziekan.wl@army.mil.pl

 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych
od 1 lipca 2016 r. do 29 października 2016 r.

kpt. Jan JASTRZĘBSKI

tel: +48 261 155 811
kom:  727 028 049
jan.jastrzebski@wp.mil.pl
 
 

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Sił Powietrznych


mjr Mirosław MODRZEJEWSKI


adres służbowy:
01-783 Warszawa - Cytadela 86, ul. Dymińska 13
tel: +48 261 875 851
kom: 
519 038 046

 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych

do 25 stycznia 2015 r.

  płk Krzystof SYGUŁA
 
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych

od 30 czerwca 2016 r. do 25 stycznia 2018 r.

  płk Grzegorz PIOTROWSKI
 

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Marynarki Wojennej RP

kmdr por. Adam CHROSTOWSKI


kom. 501 052 670

dziekankomw@op.pl

 

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych


kmdr por. Dariusz DĘBSKI


adres służbowy:

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
85-915 BYDGOSZCZ, ul. Dwernickiego 1
tel. (52) 378 6 314, CA MON 261 416 314
kom. 721 890 055
iwspsz.dziekan@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO