home
Konwent Dziekanów
Change version

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) określiło warunki oranizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

W dniu 5 grudnia 2016 r. zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w organach przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem było Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, które odbyło się w Warszawie.

W wyniku wyboru ukonstytuował się:

 

Konwent Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
w kadencji 2017 - 2019

Przewodniczący
Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
 
kmdr Wiesław BANASZEWSKI

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Ministerstwa Obrony Narodowej
 
płk Zbigniew GUZOWSKI
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych
 
kpt. Jan JASTRZĘBSKI

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Sił Powietrznych
 
ppłk Krzysztof JEWGIEJUK

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Marynarki Wojennej RP
 
kmdr Andrzej DOLECKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych
 
płk Grzegorz PIOTROWSKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
ppłk Waldemar CZAPLICKI

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO