home
Aktualności
Change version
Spotkanie w Akademii Marynarki Wojennej
29.05.2018

W dniu 29.05.2018 r. na zaproszenie Rektora – Komendanta Pana kmdr prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych spotkał się z kadrą i podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej.

W czasie spotkania kmdr Wiesław Banaszewski poruszył tematy dotyczące genezy, struktury oraz zadań organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Przedstawił bieżące działania podejmowane przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych oraz jego rolę i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwiązania problemów służby wojskowej. Wizyta była również okazją do wyjaśnienia wątpliwości z zakresu przepisów normujących zasady służby wojskowej i uprawnień socjalnych żołnierzy zawodowych.

  

 

 

NSR
WP-GO