home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych w Ryni.
21.03.2018

W dniach 19-21.03.2018 r. w WDW „Rewita” w Ryni odbyło się Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych z jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

Było to czwarte zgromadzenie w obecnej kadencji, któremu przewodniczył Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych ppłk Krzysztof JEWGIEJUK.

Głównymi celem zgromadzenia było podsumowanie dotychczasowej działalności Organów Przedstawicielskich Sił Powietrznych. Podczas Zgromadzenia omówione zostały najczęściej zgłaszane problemy oficerów zawodowych z jednostek wojskowych Sił Powietrznych dotyczące warunków służby.

Gościem Zgromadzenia była pani ppłk Beata Targońska – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet, która przedstawiła  sprawy dotyczące bieżącej działalności Rady ds. Kobiet. Zaproszenie do udziału w Zgromadzeniu przyjęła także pani ppłk Agnieszka GUMIŃSKA - Koordynator ds. Równego Traktowania , która poruszała problematykę nieprawidłowości w relacjach służbowych. Zebrani oficerowie, podoficerowie i szeregowi Sił Powietrznych wysłuchali jej wykładu nt. „Równe prawa, równe szanse”.

W dniach 20-21.03 funkcjonował „Punkt konsultacji psychologicznych” prowadzony przez Panią dr Annę Piskorz. Pani psycholog w czasie swoich wykładów przybliżyła  problematykę dotycząca występowania patologii społecznych w miejscu służby/pracy oraz odniosła się do przejawów zachowań przedsamobójczych. Przedstawicielka Wojskowego Biura Emerytalnego Przedstawiła zgromadzonym żołnierzom informację nt. uprawnień emerytalnych żołnierzy zawodowych.

Uczestnicy Zgromadzenia wszystkich korpusów zawodowych i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej kolacji z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Wśród  zaproszonych gości obecny był Kapelan Dowództwa Generalnego RSZ ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI, Dziekan Ewangelicki Dowództwa Generalnego RSZ ks. Ppłk Wiesław ŻYDEL. Dziekana Prawosławnego Dowództwa Generalnego RSZ reprezentował ks. por. Tomasz PASZKO.

 


 
 
NSR
WP-GO