home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ
27.03.2018

W dniach 27-28.03.2018r. w Opolu odbyło się VI. Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2017-2019.

Podczas Zgromadzenia  - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki zapoznał mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych z „Planem działalności Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych IWsp SZ na 2018 rok” oraz planowanymi i proponowanymi zmianami w dokumentach normatywnych dotyczących żołnierzy zawodowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Ponadto w trakcie Zgromadzenia pożegnano  Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych: Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu Kolegę ppłk. Marka Sobieskiego i Wojskowej Komendy Transportu w Gdańsku Koleżankę por. Agnieszkę Mentel odchodzących do innych jednostek i instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Omówiono również sprawy bieżące Zgromadzenia oraz zebrano wnioski mężów zaufania oficerów, które powinny być skierowane do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ lub/i Konwentu Dziekanów Oficerów Zawodowych WP.

galeria >>>

NSR
WP-GO