home
Aktualności
Change version
Spotkanie w Akademii Sztuki Wojennej.
28.03.2018

W dniu 28.03.2018 r. Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski spotkał się z słuchaczami Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej.

W czasie spotkania poruszone zostały tematy dotyczące genezy, struktury oraz zadań organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Kmdr Banaszewski przedstawił również bieżące działania podejmowane przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

 

Spotkanie było okazją do wyjaśnienia wątpliwości z zakresu przepisów normujących zasady służby wojskowej i uprawnień socjalnych żołnierzy zawodowych.

NSR
WP-GO