home
Aktualności
Change version
Wizyta organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie.
24.01.2018

Na zaproszenie Dowódcy Batalionu płk. Piotra Lewandowskiego, w dniu 24 stycznia 2018 r. reprezentanci organów przedstawicielskich przeprowadzili spotkania z żołnierzami pełniącymi służbę wojskową w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie.

Podczas wizyty reprezentanci organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych mieli okazję zapoznać się z zadaniami, strukturą batalionu oraz z problemami służby.

Spotkania poświęcone bieżącej działalności oraz planom na przyszłość Konwentu Dziekanów, Kolegium Podoficerów i Kolegium Szeregowych przeprowadzili:

  • Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski
  • Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki
  • Przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj
  • Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia st. chor. Roger Arbat
  • Dziekan Korpusu Szeregowych Zawodowych Sił Powietrznych-Zastępca Przewodniczącego Kolegium szer. Agnieszka Morąg
  • Dziekan Korpusu Szeregowych Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ RP  st. szer. mgr Jacek Rybka


W trakcie spotkania z kadrą oficerską omówione zostały struktura i zasady działania organów przedstawicielskich oraz rola i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwiązania problemów służby wojskowej. Przewodniczący Konwentu Dziekanów kmdr Banaszewski uczestniczył także w spotkaniu z szeregowymi zawodowymi, podczas którego udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące objęcia korpusu szeregowych służbą stałą, problemami z umundurowaniem i wyekwipowaniem żołnierzy, a także możliwości podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych.

galeria >>>
 
 

NSR
WP-GO