home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ w Zamościu.
07.12.2017

W dniach 06-07.12.2017r. w Zamościu odbyło się V Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2017-2019.

Podczas zgromadzenia  - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar CZAPLICKI zapoznał mężów zaufania z planowanymi i proponowanymi zmianami w dokumentach normatywnych dotyczących żołnierzy zawodowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Omówiono także sprawy bieżące zgromadzenia oraz zebrano wnioski mężów zaufania oficerów, które powinny być skierowane do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ lub/i Konwentu Dziekanów Oficerów Zawodowych WP. Ponadto podczas obrad wypracowano założenia do działalności Zgromadzenia Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ w 2018 roku.

Integralną częścią Zgromadzenia było spotkanie opłatkowe Mężów Zaufania Oficerów z jednostek Inspektoratu Wsparcia SZ.

W podniosłej atmosferze spotkania Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar CZAPLICKI w imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Pana gen. bryg. Dariusza ŁUKOWSKIEGO i własnym złożył wszystkim Mężom Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ i ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, w których zwrócił się z nadzieją na osiąganie w przyszłym roku przez każdego żołnierza samych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Po odczytaniu przez mjr. Wojciecha Pochmarę słów Ewangelii i poświęceniu opłatków przez księdza kanonika płk. Bogusława ROMANKIEWICZA – Proboszcza - Dziekana Parafii Wojskowej w Zamościu wszyscy uczestnicy spotkania, łamiąc się opłatkiem, składali sobie wzajemne życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia i jak najlepszego 2018 roku.


galeria >>>
 
 

NSR
WP-GO