home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej w Ustce.
15.11.2017

W dniu 15.11.2017 r. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyło się drugie w bieżącym roku Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej.

W trakcie Zgromadzenia Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MW kmdr Andrzej DOLECKI dokonał:

- podsumowania działalności organów przedstawicielskich za ostatnie półrocze;

- przeglądu aktów prawnych dotyczących żołnierzy zawodowych w aspekcie dokonywanych i proponowanych zmian;

- podsumowania dotychczasowych prac nad nowelizacją rozporządzenia MON w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych;

- prezentacji działań Konwentu Dziekanów w celach podwyższenia poziomu uposażeń żołnierzy oraz złagodzenia przepisów tzw. Ustawy „L4”;

- przy wsparciu zaproszonego gościa ppłk. Krzysztofa JEWGIEJUK Dziekana Oficerów Zawodowych SP omówienia najczęściej zgłaszanych problemów nurtujących kadrę zawodową oraz przedstawił propozycje działań Konwentu Dziekanów w tych sprawach.

Podczas Zgromadzenia Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych MW st. chor. sztab. mar. Eugeniusz MARCINIAK przedstawił informację nt. prowadzonych przez Kolegium Podoficerów Zawodowych prac nad nową ścieżką rozwoju żołnierzy korpusu podoficerów zawodowych.

 

galeria >>>

kmdr Adrzej DOLECKI

 

NSR
WP-GO