home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych w Zakopanem.
25.10.2017

W dniach 23-25 października br. w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem odbyło się drugie w tym roku Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych z jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

Celem zgromadzenia było podsumowanie działań organów przedstawicielskich w II i III kwartale br. oraz prace nad nowelizacją rozporządzenia MON ws. organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Podczas spotkania omówione zostały problemy nurtujące korpus oficerów oraz przedstawiono Dziekanowi Korpusu Oficerów SP problemy do przedłożenia Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gośćmi Zgromadzenia był Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych SP st. chor. szt. Grzegorz KORZENIEWSKI i Dziekan Korpusu Szeregowych Zawodowych SP szer. Agnieszka MORĄG, którzy omówili projekty rozporządzenia dotyczące organów przedstawicielskich rekomendowane przez korpus podoficerów i szeregowych. Zgodnie z decyzją Zgromadzenia opinie i wnioski z dyskusji przedstawione zostaną  Przewodniczącemu Konwentu Dziekanów na najbliższym posiedzeniu Konwentu w dniu 7.11.2017 roku. Ponadto, wręczone zostały odznaki Męża Zaufania.

Zgromadzenie wybrało także Zastępcę Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych SP, którym został mjr Jacek GRODKOWSKI – Mąż Zaufania 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.

Dotychczasowy zastępca - mjr Mirosław Modrzejewski wyznaczony został na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej i tym samym przestał z mocy prawa pełnić tę funkcję. Dziękujemy mjr Modrzejewskiemu za dotychczasową działalność na rzecz organów przedstawicielskich i życzymy sukcesów na nowym stanowisku. Nowemu zastępcy życzymy by z dotychczasową pasją i zaangażowaniem realizował zadania jakie stawia przed nim nowa rzeczywistość.

galeria >>>

ppłk Krzysztof JEWGIEJUK


NSR
WP-GO