home
Aktualności
Change version
Smutek i żal przeszywają nasze serca.
07.09.2017

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci płk rez. Marcina Solarza.

 

PŁK MARCIN SOLARZ


Dziekan Korpusu Oficerów 2 KZ w latach 2002–2004.

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Szkoły Oficerów Rezerwy, studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk i Akademii Obrony Narodowej oraz wielu kursów specjalistycznych. Zawodową służbę wojskową pełnił w Pułku Obrony Terytorialnej w Krakowie, w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym WSzW w Krakowie i w Wydziale Organizacyjno–Etatowym KOW, w Dowództwach Korpusu Powietrzno–Zmechanizowanego i 2. Korpusu Zmechanizowanego.

W 2002 roku został wybrany dziekanem Korpusu Oficerów 2 KZ. Funkcję dziekana pełnił społecznie łącząc z obowiązkami na zajmowanym stanowisku służbowym. Od roku 2004 służył na stanowisku Szefa Wydziału Analiz i Współpracy w Biurze Konwentu Dziekanów, którego zadaniem była obsługa administracyjno-logistyczna Przewodniczącego Konwentu oraz Konwentu Dziekanów. Niezwykle zaangażowany w codziennej służbie i działalności Biura. Sprawny organizator i menadżer, cieszący się uznaniem i szacunkiem.

W dniu 1 czerwca 2008 roku wyznaczony na stanowisko Głównego Specjalisty w Biurze Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową zakończył w dniu 30 czerwca 2010 roku.

 


Msza żałobna w dn. 12.09.2017 r. o godziinie 13:00 w Kościele p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie, ul. Prosta 35, Kraków Prokocim.
Pochówek w dn. 12.09.2017 r. na Cmentarzu Prokocim, ul. Bieżanowska 147, Kraków Prokocim.

 

NSR
WP-GO