home
Aktualności
Change version
VI. Posiedzenie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019
14.07.2017

W dniach 13 i 14 lipca br. w Warszawie odbyło się VI. Posiedzenie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019.

W dniach 13–14 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się VI. Posiedzenie Konwentu Dziekanów kadencji 2017-2019. Jego głównym celem było omówienie założeń nowego rozporządzenia MON w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Ponadto, dziekani przedstawili zasadnicze problemy i postulaty zgłaszane przez oficerów zawodowych.
Gośćmi Posiedzenia byli:

  • ppłk Beata TARGOŃSKA – Przewodnicząca Rady Do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej, z którą ustalono zasady dwustronnej współpracy;
  • płk Krzysztof BORUCKI – Szef Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który przedstawił zasady zabezpieczenia potrzeb w przedmioty umundurowania i wyekwipowania oraz odniósł się do zgłaszanych w tym obszarze problemów.
NSR
WP-GO