home
Aktualności
Change version
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
07.06.2017

7.06.2017 r. w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyło się I. Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej kadencji 2017 – 2019.

Głównymi celami Zgromadzenia było:
  • omówienie oraz przyjęcie „Ramowego Planu Zamierzeń Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2017 - 2019” i „Planu Zamierzeń Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2017 r.”;
  • wybór Zastępcy Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej, którym został ppłk Tomasz KAPICA – Mąż Zaufania Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego WP.

Gościem Zgromadzenia był Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław BANASZEWSKI, który przedstawił zakres bieżących działań Konwentu Dziekanów oraz założenia nowego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

 
galeria >>>
 

NSR
WP-GO