home
Biuro Konwentu Dziekanów
Change version

Decyzją Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powołano:

Biuro Konwentu Dziekanów

 
Adres Biura:

  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa
Tel: +48 261 879 935; Fax: +48 261 873 259

konwentdziekanow@ron.mil.pl

 
 

Dyrektor - Przewodniczący Konwentu Dziekanów

tel. +48 261 879 925

 

Główny Specjalista - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON

tel. +48 261 879 926

 

Szef Wydziału Analiz i Współpracy

tel. +48 261 879 927

 

Radca Prawny

tel. +48 261 879 931

 

Sekretariat

tel. +48 261 879 935

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO